Výsledky vyhledávání

 1. Algoritmy výrobných procesov v technickej výchove / Stoffová Veronika .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [258 s.]. ISBN 80-7041-424-3 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 204-208 : 2 obr. .
  článek

  článek

 2. Antonymá v technickej terminológii / Ján Stoffa, Veronika Stoffová, Milena Krobotová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 144-149 .
  článek

  článek

 3. O tvorbe technických výkladových slovníkov na edukačné účely / Ján Stoffa, Veronika Stoffová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 101-106 .
  článek

  článek

 4. Problémy pri tvorbe prvého tezauru vedného odboru technológia vzdelávania / Stoffa Ján, Stoffová Veronika, Stoffa Vejan .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [195 s.]. ISBN 80-7041-545-2 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 161-164 .
  článek

  článek