Výsledky vyhledávání

 1. Analýza vnútropodnikových e-komunikačných nástrojov v podnikoch posobiacich v SR = The analysis of intra-company e-communication tools in Slovak enterprises / Miroslava Szarková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2011 [405 s.]. ISBN 978-80-7435-100-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 332-337 : 1 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_1.pdf .
  článek

  článek

 2. Efektívna komunikácia a jej determinujúce faktory v SR = Effective communication and its determinants in Slovakia / Miroslava Szarková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 271-275 : 1 tb. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_II.pdf .
  článek

  článek

 3. Identifikácia kľúčových pracovných miest ako výsledok personálneho auditu v organizácii = Identification of key jobs as the result of the personnel audit in the organization / Miroslava Szarková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [407 stran]. ISBN 978-80-7435-548-6. S. 196-201 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_3.pdf .
  článek

  článek

 4. Klasifikácia pracovných miest ako funkcia personálneho marketingu v organizácii = Classification of work posts as a function of human resources marketing in enterprises / Miroslava Szarková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 183-189 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
  článek

  článek

 5. Komunikačné kompetencie vo finančnom riadení podnkov posobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych procesov = Communication competencies in the financial management of companies operating in SR in the context of current global processes / Miroslava Szarková, Ľubomíra Gertler .
  In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 275-280 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
  článek

  článek

 6. Personálny audit ako málo využívaný nástroj riadenia podnikov v SR = Human resource audit as an underutilized tool of management in human resource management / Miroslava Szarková, Martin Andrejčák, Igor Václav .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 258-262 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  článek

  článek

 7. Trh práce v SR v podmienkach globálnej hospodárskej krízy = Labour market in SR in the conditions of global economic crisis / Miroslava Szarková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 131-136 : 4 grafy . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
  článek

  článek

 8. Úloha komunikácie a komunikačných nástrojov v regionálnej politike Európskej únie / Miroslava Szarková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Hradecké ekonomické dny 2006. s. 445-448 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2006.pdf .
  článek

  článek