Výsledky vyhledávání

 1. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma = Inclusion in schools and society as an interdisciplinary issue / Miroslava Bartoňová, Marie Vítková et al. ; spoluautoři: Barbora Bočková, Ilona Bytešníková, Lenka Hloušková, Radka Horáková, Petr Kopečný, Bohumíra Lazarová, Dagmar Opatřilová, Karel Pančocha, Jarmila Pipeková, Milan Pol, Lenka Slepičková, Kateřina Trnková, Dana Zámečníková  Brno : Masarykova univerzita, 2016 . 270 stran . ISBN 978-80-210-8140-6 (brožováno) .   [2, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000

 2. Aspekty vývoje inkluzivní školy / Miroslava Bartoňová, Marie Vítková .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 6-9 .
  článek

  článek


 3. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : texty k distančnímu vzdělávání / Miroslava Bartoňová, Marie Vítková  Brno : Paido, 2007 . 247 stran . ISBN 978-80-7315-158-4 (brožováno) .   [3, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0020
  Prezenčně1000

 4. Somatopedické aspekty / Marie Vítková . Brno : Paido, 2006 . 302 s . ISBN 80-7315-134-0 (brož.) .   [21, z toho volných 8, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK08120
  Prezenčně1000

 5. Integrativní speciální pedagogika : integrace školní a sociální / Marie Vítková (ed.) . Brno : Paido, 2004 . 463 s . ISBN 80-7315-071-9 .   [29, z toho volných 24, prezenčně 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK02430
  Prezenčně2000

 6. "Výchova v rodině a raná péče" : zpráva z tématického bloku / M. Vítková, J. Jesenský .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 423 .
  článek

  článek


 7. Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce / Marie Vítková, Jarmila Pipeková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 212-227 : 3 tb. .
  článek

  článek


 8. Sociální učení - předmět pro žáky se zrakový postižením ve speciální škole St. Michael ve Waldkirchu v Německu / D. Güttnerová, Marie Vítková .
  In: Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [310 s.]. ISBN 80-7041-041-8 Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 100-110 : 4 obr. .
  článek

  článek


 9. Terapie ve speciálně pedagogické péči = Therapien in der sonderpädagogischen Behandlung / Jarmila Pipeková, Marie Vítková (ed.) . Brno : Paido, 2001 . 165 s . ISBN 80-7315-010-7 (brož.) : .   [10, z toho volných 5, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0540
  Prezenčně1000

 10. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení / Marie Vítková (ed.) ... [et al.] . Brno : Paido, 1999 . 94 s . ISBN 80-85931-75-3 : .   [11, z toho volných 10, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK01000
  Prezenčně1000