Výsledky vyhledávání

  1. Zájem o distanční formu vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání / Janiš Kamil, Vondráková Kateřina .
    In: Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. s. 61-62 .
    článek

    článek