Výsledky vyhledávání

 1. Index vědecko-výzkumného potenciálu a dynamika jeho vývoje v českých a slovenských regionech = Science-research potential index and dynamics of its development in Czech and Slovak regions / Pavel Zdražil, Zdeněk Matěja .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 353-360 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  článek

  článek

 2. Komparace vývoje HDP regionů iniciativy Centrope a jejich bezprostředního okolí = The GDP development comparison of Centrope Initiative regions and its neighbourhood / Pavel Zdražil .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 448-455 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
  článek

  článek

 3. Účinek redistribučního mechanismu na vývoj regionálních disparit v ČR = Effect of redistribution mechanism on the development of regional disparities in the Czech Republic / Pavel Zdražil .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [407 stran]. ISBN 978-80-7435-548-6. S. 365-371 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_3.pdf .
  článek

  článek