Basket

  Untick selected:   0
 1. počítačem podporovaná výuka
  CAL
  Computer Aided Learning
  počítačová podpora výuky
  podpora výuky počítačová
  výuka podporovaná počítačem
  výuka s pomocí počítače
  Microsoft Class Server
  e-learning
  informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  technologie vzdělávání
  vyučovací metody
  computer-aided learning
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (126) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (6) - Učebnice
  (15) - Sborníky konferencí
  (3) - Elektronické zdroje
  (595) - ARTICLES