Basket

  Untick selected:   0
 1. sociální výzkum
  sociálněvědní výzkum
  výzkum sociální
  výzkum sociálněvědní
  sociologický výzkum
  sociální vědy
  sociálněpedagogický výzkum
  sociálněpsychologický výzkum
  akční výzkum
  biografická metoda
  dotazníky
  dotazování
  komparativní výzkum
  obsahová analýza
  rozhovor
  výzkum médií
  vědecký výzkum
  social research
  Subject terms file
  (11) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (92) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Slovníky
  (1) - Sborníky konferencí
  (18) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika