Basket

  Untick selected:   0
 1. podnikové informační systémy
  informační systémy podniku
  manažerské informační systémy
  Lotus Notes
  Microsoft Dynamics NAV
  business intelligence
  podnikový management
  BAAN IV
  Business Navigation System
  Microsoft SharePoint
  SAP (informační systém)
  Velký Bratr (informační systém)
  personální informační systémy
  informační systémy
  management information systems
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (88) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (20) - ARTICLES