Basket

  Untick selected:   0
 1. business intelligence
  ekonomické informace
  informační technologie
  obchodní tajemství
  podnikové informační systémy
  průmyslová špionáž
  podnikový management
  skladování dat
  business intelligence
  Subject terms file
  (8) - Subject terms file
  (23) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (6) - ARTICLES