Basket

  Untick selected:   0
 1. učební obory
  obory učební
  studijní obory
  středoškolské studium
  učňovský výcvik
  courses of studies in vocational education
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file