Basket

  Untick selected:   0
 1. zdravotně-sociální péče
  péče zdravotně-sociální
  sociální hospitalizace
  sociální péče
  zdravotní péče
  domácí péče
  hospicová péče
  péče o dlouhodobě nemocné
  péče o seniory
  péče o válečné veterány
  smyslová aktivizace
  medical social care
  Subject terms file
  (7) - Subject terms file
  (23) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Sborníky konferencí
  (10) - ARTICLES