Basket

  Untick selected:   0
 1. pedagogická evaluace
  evaluace pedagogická
  hodnocení vzdělávacích procesů
  autoevaluace školy
  ověřování znalostí
  pedagogická diagnostika
  sebehodnocení žáků
  vzdělávací standardy
  hodnocení žáků
  portfolio (pedagogika)
  evaluace
  pedagogika
  educational evaluation
  Subject terms file
  (9) - Subject terms file
  (82) - Naučná literatura
  (3) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (6) - ARTICLES
  Untick selected:   0