Basket

  Untick selected:   0
 1. zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zaměstnávání zdravotně postižených
  chráněné dílny
  osoby se zdravotním postižením
  podporované zaměstnávání
  trh práce
  employment of people with disabilities
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (23) - ARTICLES