Basket

  Untick selected:   0
 1. Prusko Západní
  Prusy Zachodnie
  Západní Prusko
  Západní Prusy
  Westpreussen
  Německo-oblasti východní (do r. 1945)
  Prusy Královské
  Prusko
  Prussia, West
  Geographic names file
  (1) - Naučná literatura
  Untick selected:   0