Basket

  Untick selected:   0
 1. domy s pečovatelskou službou
  pečovatelské domy
  domy pečovatelské
  chráněné a podporované bydlení
  domovy pro seniory
  pečovatelská služba
  zařízení sociální péče
  zdravotnická zařízení
  nursing homes
  Subject terms file
  (1) - Naučná literatura