Basket

  Untick selected:   0
 1. mezinárodní právo
  právo mezinárodní
  agrese (mezinárodní právo)
  cizinecké právo
  diplomatická ochrana
  diplomatický azyl
  imperativní normy obecného mezinárodního práva
  jednostranné právní akty
  konzulární ochrana
  mezinárodní odpovědnost
  mezinárodní právo hospodářské
  mezinárodní právo procesní
  mezinárodní právo soukromé
  mezinárodní právo trestní
  mezinárodní právo veřejné
  mezinárodní právo životního prostředí
  právo intervence
  právo mezinárodních prostorů
  právo na sebeurčení
  sankce v mezinárodním právu
  sebeobrana v mezinárodním právu
  secese (právo)
  sukcese států
  svrchovanost státu
  uznání států
  volný pohyb osob
  právo
  international law
  tarptautinė teisė
  Medjunarodno pravo
  medzinárodné právo
  Mednarodno pravo
  prawo międzynarodowe
  Subject terms file
  (10) - Subject terms file
  (77) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (1) - ARTICLES
  Untick selected:   0