Basket

  Untick selected:   0
  1. Humanizace ve výchově a vzdělávání : východiska, možnosti a meze : sborník příspěvků z konference / [editoři Jan Hábl, Jana Doležalová] . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-7435-068-9 .   [1, currently available 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0100
    Humanizace ve výchově a vzdělávání

    book