Basket

  Untick selected:   0
  1. Etické princípy sociálnej práce so seniormi / Jana Gabrielová .
    In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 122-125 .
    article

    article