Basket

  Untick selected:   0
  1. Sociálna práca s prijímateľmi dávky a príspevkov v hmotnej núdzi predstavuje možné riziká / Eva Halušková, Michal Oláh .
    In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 80-85 .
    article

    article