Basket

  Untick selected:   0
  1. Vývoj agrárního zahraničního obchodu členských zemí EU - trendy vývoje = The development of EU members' agricultural foreign trade - development trends / Ondřej Škubna, Luboš Smutka, Michal Steininger .
    In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 158-162 : 1 graf, 2 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
    article

    article

  Untick selected:   0