Basket

  Untick selected:   0
  1. Lidskost jako téma výchovy k občanství v kulturně a nábožensky pluralitní společnosti / Pavel Hošek .
    In: Humanizace ve výchově a vzdělávání [229 s.]. ISBN 978-80-7435-068-9 (brož.) Humanizace ve výchově a vzdělávání - východiska, možnosti a meze. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 29-41 .
    article

    article