Basket

  Untick selected:   0
  1. Úspěšnost následné léčebné rehabilitace v závislosti na míře funkčního postižení pacientů s cévní mozkovou příhodou = Effect of clinical rehebilitation on functional impairment measure in patiens with stroke / Bártlová, B. ... [et al.] .
    In: Optimální působení tělesné zátěže [228 s.]. ISBN 978-80-7435-076-4 (brož.) Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 100-108 : 6 obr. .
    article

    article

  Untick selected:   0