Basket

  Untick selected:   0
  1. Anglický jazyk pro chemii v LMS Moodle / Linda Pospíšilová, Zuzana Bezdíčková, Drahomíra Ciberová .
    In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011 [214 s.]. ISBN 978-80-7435-153-2 (brož.) E-learning 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 27-32 : 4 obr. .
    article

    article