Basket

  Untick selected:   0
  1. Hodnocení kvality vysokoškolské přednášky = Quality evaluation of a university lecture / Jan Sedláček, Jiří Štýrský, Hana Šafránková .
    In: Alternativní metody výuky 2010 [65 s.]. ISBN 978-80-7435-043-6 (brož.) Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 43 .
    article

    article