Basket

  Untick selected:   0
  1. Integrovaný systém managementu - prostředek pro plnění strategických záměrů organizace / Aleš Horčička .
    In: Sborník abstraktů z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006 [83 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 80-7041-164-3 IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 26-27 .
    article

    article