Basket

  Untick selected:   0
  1. Wykorzystanie podstawy programowej do tworzenia autorskich programów wczesnoszkolnej edukacji technicznej / Magda Marzenna .
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [195 s.]. ISBN 80-7041-545-2 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 106-111 : 1 tab. .
    article

    article