Basket

  Untick selected:   0
  1. Profesor Jindřich Hellberg jako inicjator i organizator międzynarodowej współpracy w zakresie dydaktyki / Ryszard Gmoch .
    In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 24-27 .
    article

    article

  Untick selected:   0