Basket

  Untick selected:   0
  1. Synergetika v ekonómii a manažmente : čas a zmeny v ekonomickej teórii a teórii manažmentu / Ignác Prno . Bratislava : Veda, 2010 . 197 s . ISBN 978-80-224-1143-1 (brož.) .   [1, currently available 0]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0010