Basket

  Untick selected:   0
  1. Analytický pohľad na základné súvislosti a stratégie regionálneho rozvoja zaostalých oblastí v Slovenskej republike = The analytical view of the background and regional development strategies of the backward areas in the Slovak Republic / Rastislav Kotulič, Martina Marchevská .
    In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 41-47 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
    article

    article