Basket

  Untick selected:   0
  1. Vybrané charakteristiky ekologického zemědělství v Evropské unii = Selected characteristics of organic farming in European Union / Michal Steininger, Luboš Smutka .
    In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 126-132 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
    article

    article

  Untick selected:   0