Basket

  Untick selected:   0
  1. Jak postupovat při změnách projektu = How to manage project changes / Yvona Šlechtová .
    In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 284-290 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
    article

    article

  Untick selected:   0