Basket

  Untick selected:   0
  1. Zkoumáme kapaliny : [návody na jednoduché pokusy, odvození a vysvětlení základních fyzikálních zákonů] / Radek Chajda . Brno : Computer Press, 2009 . 48 s . ISBN 978-80-251-2568-7 (brož.) .   [1, currently available 0]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0010
    Zkoumáme kapaliny

    book

  Untick selected:   0