Basket

  Untick selected:   0
  1. Komunikace a handicap II [elektronický zdroj] : sborník textů mezinárodní vědecké konference konané dne 19.9.2013, Hradec Králové / [editor Karel Neubauer, Martin Kaliba] . Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 . 1 CD (299 s) . ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.) .   [16, currently available 16]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK01600
    Komunikace a handicap II

    book