Basket

  Untick selected:   0
  1. Studijní obor Sociální patologie a prevence jako možný nástroj pregraduální přípravy budoucích preventistů / Václav Bělík .
    In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 144-150 .
    article

    article