Basket

  Untick selected:   0
  1. Simultánní rovnice a modelování poptávky po nových bytových jednotkách = Simultaneous equations and modelling of new flat demand / Pavla Koťátková Stránská, Jaroslav Marek .
    In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [472 stran]. ISBN 978-80-7435-547-9. S. 11-16 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_2.pdf .
    article

    article