Basket

  Untick selected:   0
  1. Restrukturalizace ekonomiky Subsaharské Afriky v podmínkách nejistoty = Restructuralization of economy of Sub-Saharan Africa in uncertainty conditions / Luboš Smutka, Michal Steininger .
    In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [407 stran]. ISBN 978-80-7435-548-6. S. 94-100 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_3.pdf .
    article

    article

  Untick selected:   0