Basket

  Untick selected:   0
  1. Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce / Tomáš Křivánek .
    In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [335 stran]. ISBN 978-80-7435-372-7. S. 154-158 . http://vnuf.cz/sbornik/rocniky/Veletrh_18_(Hradec_Kralove_2013).pdf .
    article

    article