Basket

  Untick selected:   0
  1. Návrh jednotné metodiky pro hodnocení přínosu cyklostezek v České republice = Proposal of unified method for evaluating the contribution of cycle routes in the Czech Republic / Liběna Jarolímková .
    In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016 [232 s.]. ISSN 2464-6032. S. 84-89 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_2.pdf .
    article

    article

  Untick selected:   0