Basket

  Untick selected:   0
  1. Ewaluacja rezultatów zastosowania bajkoterapii wobec rozwiązywania konfliktów = The evaluation of the effects of using fairy-tale therapy in conflict solving / Dorota Bełtkiewicz .
    In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 79-87 .
    article

    article