Basket

  Untick selected:   0
  1. Zábavné experimenty pro děti : jednoduché fyzikálně a chemicky zaměřené pokusy pro malé vědce / Radek Chajda . Brno : Computer Press, 2010 . 48 stran . ISBN 978-80-251-2926-5 (brožováno) . http://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:31a4f920-5587-11e6-a5c5-005056827e51 .   [1, currently available 0]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0010
  Untick selected:   0