Basket

  Untick selected:   0
  1. Dejiny prekladu a prekladania - výzvy a kontexty súčasnej translatológie / Mária Kusá .
    In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [207 s.]. ISBN 978-80-557-0795-2. S. 97-103 .
    article

    article