Basket

  Untick selected:   0
  1. Slovenská literatúra v anglickom preklade po roku 1989 / Ĺudmila Pánisová .
    In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [207 s.]. ISBN 978-80-557-0795-2. S. 171-178 .
    article

    article