Basket

  Untick selected:   0
  1. Doprovázení v ošetřovatelství II : doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize / Lenka Špirudová  Praha : Grada Publishing, 2015 . 144 stran . ISBN 978-80-247-5711-7 (brožováno) .   [1, currently available 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0100
    Doprovázení v ošetřovatelství II

    book

  Untick selected:   0