Basket

  Untick selected:   0
  1. Až za hranice života. II. diel, Hospicová a paliatívna starostlivosť v komplexe zdravotného a sociálneho systému / Anna Kasanová . Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2009 . 82 stran . ISBN 978-80-8094-526-8 (brož.) .   [1, currently available 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0100
    book

    book