Basket

  Untick selected:   0
  1. Úlohy z matematických olympiád na základní škole 4. - 7. ročník . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991 . 190s . ISBN 80-04-25439-X .   [4, currently available 4]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0400
    book

    book