Basket

  Untick selected:   0
  1. Algebra a teoretická aritmetika : sbírka příkladů. 3. část, Základy algebry . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1993 . 136 s . ISBN 80-7066-717-6 : .   [2, currently available 2]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0200
    Algebra a teoretická aritmetika

    book

  Untick selected:   0