Basket

  Untick selected:   0
  1. obecná část / Jiří Malenovský Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně . Brno : Doplněk, 1997 . 215 s . ISBN 80-210-1536-5 : [4, currently available 4]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0400
    Mezinárodní právo veřejné

    book