Basket

  Untick selected:   0
  1. Některé vývojové křivky formálního deduktivního usuzování u dětí 8-15letých / Stanislav Langer .
    In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [193 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975. s. 135-164 : 6 tab., 12 grafů .
    article

    article