Basket

  Untick selected:   0
  1. Matematika pro gymnázia : kombinatorika, pravděpodobnost, statistika / Emil Calda, Václav Dupač Učebnice pro střední školy . Praha : Prometheus, 1999 . 170 s . ISBN 80-7196-147-7 : .   [4, currently available 3]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0310
    Matematika pro gymnázia

    book