Basket

  Untick selected:   0
  1. Použití stabilizovaného roztoku p-fenylendiaminu v lichenologii / Miroslav Jarkovský .
    In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [136 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972. S. 43-51 : il. .
    article

    article